Contacte de la revista

Barcelona, 22 - 7è 1a
17002 Girona (Spain)

Contacte principal

Xavier Serra Besalú
Revista "Filosofia, ara!"
Telèfon +34 678388384

Suport tècnic

Alex Agustí Polis
Telèfon +34 644262743