Crida per a l'enviament d'articles per al proper número 2 del vol. 4 (2n semestre de 2018)

11-07-2018

Monogràfic: "Límits i fronteres"

Convidem a una reflexió filosòfica sobre els fonaments i la justificació d'aquests conceptes que, a l’hora que identifiquen, exclouen.
L’anàlisi es pot fer des d'àmbits ben diferents: polítics, econòmics , geogràfics, ètics, jurídics, etc.

La data límit d'enviament dels textos és el 15 de novembre de 2018. Publicació prevista desembre 2018.

La revista és bianual. A més del monogràfic té altres seccions possibles (articles, recursos i didàctica, el Balcó de l'estudiant - pels més joves -, documentació, ressenyes de llibres, etc.)
Els textos s'envien a la revista (prèviament cal registrar-se com autor/a) i s'han de cenyir a les normes de publicació que trobeu al menú superior del web. La publicació funciona a partir d’una doble avaluació dels articles, que pot ser tramesa als autors dels manuscrits.

Per a més informació: revista@filoara.cat