Assegurem-nos que els missatges de la revista arribin correctament

17-04-2021
Hem observat que Google - i potser alguna altra plataforma - massa sovint els qualifica malament com a "correu brossa" els missatges que enviem des de la plataforma OJS de la nostra revista.
Això és especialment greu en el cas de comentaris de revisors a articles enviats, comunicacions de servei, etc.
Convé revisar que no ens succeeixi així i indicar que no ho són, de "brossa". Es pot indicar així quan alerta en un e-mail o revisant la carpeta on van a parar aquestes comunicacions mal classificades. Mai enviem publicitat, ni altres informacions que no siguin de "Filosofia" i la seva divulgació Pot ser un bon moment per revisar, actualitzar i completar  el vostre perfil, la selecció com a "lector", "autor" o "revisor/a". Si fes falta també es pot recuperar una nova contrasenya (http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/login/lostPassword).