Notícies a l'inici de 2022: revista, Associació i tema monogràfic per proposar....

09-01-2022

Whatsapp-Questions-for-Girlfriend.jpg

Comencem un any nou, el 2022, amb els millors desitjos.
Encara arrosseguem les conseqüències de l'emergència sanitària que afecta tot el món i tothom. Confiem a poder oferir-vos i imprimir l'exemplar del 2021 en els dies vinents. Els membres de l'Associació el reben en una curosa versió impresa.

Aprofitem l'avinentesa per a comunicar dues informacions:
(a) l'Associació Filosofia ara està promovent diverses iniciatives, entre les quals les conferències mensuals i també les informacions que es difonen per les xarxes d'Instagram, Twitter i Facebook, a les quals podeu estar subscrits gratuïtament.
Recordem també la importància de donar suport a l'Associació, fent-vos-en membres i participant així a la pròxima Assemblea ordinària anual de socis del 14 de febrer al matí. Trobeu aquestes informacions al web de l'Associació també.

(b) l'Equip editorial de la revista proposarà aviat el tema del monogràfic per al 2022. Tot i que hi ha prou seccions per a escriure de qualsevol temàtica divulgativa de filosofia, el monogràfic centre el gruix de les aportacions. Si teniu suggeriments podeu escriure'ns a revista@filoara.cat