El nou monogràfic va de "tècnica": es poden anar enviar articles per al vol. 8 de la revista (també per altres Seccions)

05-03-2022

network-robotics-android-ai-wallpaper-preview2.jpgEl primer número  del 2022 tindrà aquest tema com a monogràfic: "Meditacions sobre la tècnica. De la poiesis a la IA"

La tècnica ens envolta, s’infiltra en tot allò que fem, mediatitza —en nombroses ocasions— el nostre accés a la realitat. Calcular i recordar, per exemple, són facultats humanes que hem delegat a les màquines. Interactuem amb elles amb una naturalitat cada vegada menys fingida. I deixem que ens proposin pel·lícules, cançons, viatges, roba, restaurants… Ens escolten. Ens vigilen. Sona apocalíptic, però, ho és? 

Mentre el consum de tecnologia creix de manera exponencial, els llibres de filosofia criticant la deshumanització que aquest creixement tecnològic comporta són els que més exemplars venen. Com s'explica aquesta paradoxa?

La tècnica, etimològicament, s’emparentava amb la poiesis (ποίησις) entesa com el procés creatiu de transformació d’una realitat en una altra. Des d’aquesta perspectiva, és la tècnica actual una evolució lògica i progressiva de la primera τέχνη? Les noves tecnologies resoldran els problemes que elles mateixes generen? Avançarem cap a un món on la idea d’humà que tenim (o teníem) mutarà en favor d’una hibridació que ens confondrà amb les màquines?

Totes aquestes qüestions (i d’altres) són les que pretenem tractar en el proper número de la Revista: Filosofia, ara!, l’única revista de divulgació i de contingut purament filosòfic escrita en català (filoara.cat). Ja podem enviar - fins al 25/6/22, per a una revisió acurada - els nostres articles sobre això o sobre altres temes.