[1]
Feixas i Roigé, J. 2015. Algunes qüestions al voltant del Segon tractat sobre el govern civil de John Locke. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 1, 01 (Nov. 2015), 12–15.