[1]
Singer, P. and Llobera i Trias, I. 2018. La solució de Singer a la pobresa mundial. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 4, 1 (Aug. 2018), 34–37.