[1]
Capdet López, P. 2018. La hipòtesi de Sapir-Whorf, desemmascarada. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 4, 1 (Jun. 2018), 23–24.