[1]
Teixidor Valle, F. 2023. El pensar metafòric. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 8, 1-2 (Apr. 2023), 23–24.