(1)
Grau, M.; Marsol, S. La Individualitat, Un Tresor En Perill d’extinció?. FA 2017, 3, 38-39.