(1)
García Miranda, J. M. La Bellesa Dels Sistemes filosòfics. FA 2017, 3, 5-7.