(1)
Feixas i Roigé, J. Algunes qüestions Al Voltant Del Segon Tractat Sobre El Govern Civil De John Locke. FA 2015, 1, 12-15.