(1)
Medina-Vicent, M. La Criminalització Del Moviment Feminista a l’Estat Espanyol Durant La COVID-19. FA 2022, 7, 29-32.