(1)
Teixidor Valle, F. El Pensar metafòric. FA 2023, 8, 23-24.