(1)
Llopis Fusté, I. El Poder tecnològic, El Déu Del Segle XXI. FA 2023, 8, 10-11.