(1)
Ruano Díaz, C. Apunts Sobre La Identitat I Intimitat En La Nova Cultura Digital. FA 2023, 8, 5-7.