Feixas i Roigé, J. (2015). Algunes qüestions al voltant del Segon tractat sobre el govern civil de John Locke. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 1(01), 12–15. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/11