Singer, P., & Llobera i Trias, I. (2018). La solució de Singer a la pobresa mundial. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 34–37. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/Solucio-Singer-pobresa-mundial