Pous Sastre, M. (2018). Intersubjectivitat, vincle afectiu i llibertat d’acció. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 31–33. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/Intersubjectivitat-afectiu-llibertat