Pau, M. (2022). La crisi de confiança en la ciència i com es pot combatre. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 7(1-2), 16–17. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/286