Tosar Bacarizo, B. (2022). Educar en la veritat en el món de les xarxes socials. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 7(1-2), 38–40. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/287