Teixidor Valle, F. (2023). El pensar metafòric. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 8(1-2), 23–24. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/291