Llopis Fusté, I. (2023). El poder tecnològic, el Déu del segle XXI. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 8(1-2), 10–11. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/309