Monegal López, I. (2023). Escape Rooms digitals de Filosofia. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 8(1-2), 31–32. Retrieved from http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/313