Singer, Peter, and Ignasi Llobera i Trias. 2018. “La Solució De Singer a La Pobresa Mundial”. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 4 (1):34-37. http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/Solucio-Singer-pobresa-mundial.