Capdet López, Pol. 2018. “La hipòtesi De Sapir-Whorf, Desemmascarada”. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 4 (1):23-24. http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/hip%C3%B2tesi-Sapir-Whorf-desemmascarada.