Singer, P. and Llobera i Trias, I. (2018) “La solució de Singer a la pobresa mundial”, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 4(1), pp. 34–37. Available at: http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/Solucio-Singer-pobresa-mundial (Accessed: 19 June 2024).