[1]
M. Grau and S. Marsol, “La individualitat, un tresor en perill d’extinció?”, FA, vol. 3, no. 1, pp. 38–39, May 2017.