[1]
J. Feixas i Roigé, “Algunes qüestions al voltant del Segon tractat sobre el govern civil de John Locke”, FA, vol. 1, no. 01, pp. 12–15, Nov. 2015.