[1]
P. Singer and I. Llobera i Trias, “La solució de Singer a la pobresa mundial”, FA, vol. 4, no. 1, pp. 34–37, Aug. 2018.