[1]
P. Capdet López, “La hipòtesi de Sapir-Whorf, desemmascarada”, FA, vol. 4, no. 1, pp. 23–24, Jun. 2018.