[1]
F. Teixidor Valle, “El pensar metafòric”, FA, vol. 8, no. 1-2, pp. 23–24, Apr. 2023.