Morro Delgado, J. “‘Emprèn!’. Considerant l’ètica Neoliberal”. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, vol. 4, no. 1, Aug. 2018, pp. 15-16, http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/Etica-neoliberal.