Singer, Peter, and Ignasi Llobera i Trias. “La Solució De Singer a La Pobresa Mundial”. Filosofia, ara! Revista per a pensar 4, no. 1 (August 6, 2018): 34–37. Accessed May 27, 2024. http://www.filoara.cat/revista/index.php/FA/article/view/Solucio-Singer-pobresa-mundial.