Encara podeu enviar articles per al vol. 9, amb un monogràfic sobre "Guerres i conflictes", o per altres seccions

04-03-2023

GuerreAixò és un “Call for papers” per al vol. 9 de la revista (any 2023)

MONOGRÀFIC

Les guerres, visibles i amagades, d’ara i de sempre

Els conflictes i la seva rellevància filosòfica

És un fet que la conducta humana condueix sovint a l’ús de la violència, que pot ser de tipus ben diferents. Quan està mínimament organitzada o té una consistència supraindividual, se sol anomenar guerra o, en un llenguatge, més suau, conflicte. Hi ha revistes senceres dedicades a qüestions de geopolítica, arreu del món, que es focalitzen sobre aquesta situació: per exemple, la francesa Conflits, entre d’altres.

Les guerres poden ser militars o no; pel control del poder polític de l’Estat o bé relatives a aspectes aparentment més subtils, com el benefici econòmic o altres (raça, ètnia, territori), i també en l'àmbit de les aliances de països. Actualment, són agents especialment actius en la generació de conflictes certes corporacions, grups de pressió o interessos: guerra ideològica, tecnològica, farmacèutica, etc. 

I de conflictes n’hi pot haver de molts més tipus.

Teniu les normes per a l'enviament d'articles i com fer les trameses a la nostra web.

També podeu enviar articles o textos per altres seccions, no vinculades al “monogràfic”, com són: articles, recursos, exemples d’activitats acadèmiques, el “balcó de l’estudiant” (per a menors de 18 anys) i ressenyes. Vegeu l’apartat trameses.

Totes aquestes qüestions (i d’altres) són les que pretenem tractar en el proper número de la Revista: Filosofia, ara!, l’única revista de divulgació i de contingut purament filosòfic escrita en català (filoara.cat).

Data fixada prevista per a l’enviament dels textos, tant per al Monogràfic com per a les altres seccions: abans de l'1 de novembre 2023 (s'agraeix la màxima antelació per a evitar conflictes amb els processos anònims de revisió).