"Master Class" de Filosofia a Girona

05-01-2019

MCF19-A4-01-v03-s.jpgL' "Associació Filosofia, Ara" està promovent a la ciutat de Girona una sèrie de 4 "Master Class" de Filosofia, impartides per professorat prestigiós i dirigides iniciament a estudiants de Batxillerat dels Instituts, tot i que obertes al públic interessat en general (universitaris, docents, intele·lectuals, persones motivades per la filosofia...).

Estan centrades en alguns del set autors dels quals poden sortir textos per comentar a la Selectivitat 2019.

Per a qui ho desitgi, es podran certificar. La informació actualitzada i l'accés a les inscripcions (opcional, però convenient) és a http://filoara.cat/mcf